KANSAN KILPI


KANSANLIIKE 

TOIMINTA

Pyrimme toiminnassamme edistämään perustuslain toteutumista maassamme, suojelemaan kansaamme moninaisin tavoin erinäisiltä haitoilta ja samalla auttamaan jäseniämme kehittymään.

TOIMINTAAKÄYTÄNNÖSSÄ


  • Koulutukset ja kurssit (mm. erätaidot, omavaraisuus ymv.)
  • Henkisten ja fyysisten taitojen kehittäminen
  • Neutraalin ja riippumattoman tiedon jakaminen ja vastaanottaminen
  • Itsetunnon ja itseluottamuksen nostaminen sekä kasvattaminen
  • Hyväntekeväisyys
  • Kansainvälinen yhteistyö
  • Perustuslain ja heikompien puolustaminen
  • Yhteiskunnallisten epäkohtien esilletuonti ja niiden korjaaminen
  • Rinnakkaisnaisliikkeen tukeminen
  • Virkistäytymistilaisuudet